Datapolitik

I forbindelse med Persondataforordningen (GDPR) af 25. maj 2018 kan du her læse, hvordan Snapp ApS forholder sig, og hvordan du som samarbejdspartner og bruger af vores apps skal forholde dig.

Vi indsamler kun nødvendig data
I alle apps, der har personhenførbardata, som Snapp ApS udvikler og opdaterer efter 25 maj 2018, vil der fremgå en samtykkeerklæring i starten af den pågældende app, som beskriver datapolitikken for app’en. Det er generelt Snapps datapolitik, at vi ikke indhenter og behandler unødige oplysninger.

Hvilke typer oplysninger indsamler vi
Når du kontakter os, vil vi naturligt indsamle oplysninger om dig, der er relevant for vores kontakt og samarbejde med dig. Det kan være noter, vi tager, hvis du kontakter os telefonisk. Personoplysninger hvis du kontakter os pr. e-mail. Noter fra møder mv. Vi gemmer kun data, som vi finder relevant for at yde en optimal service.

Hvordan og hvor længe opbevarer vi data?
Vi opbevarer og behandler oplysningerne, så længe vi vurderer, at det er relevant for at yde dig den bedste service. Oplysningerne bruges internt for at opretholde kontakten til dig, som samarbejdspartner, potentiel samarbejdspartner, ansat eller potentiel ny ansat. Når du f. eks. sender os en mail, gemmer vi den, så længe vi finder det nødvendigt. Når vi vurderer, at en sag eller et samarbejde afsluttes, vil mailkorrespondancen blive slettet. Vores datapolitik er, at vi kun opbevarer data så længe, de er relevante for din forbindelse til os. Snapp benytter underdatabehandlere, som opbevarer data for os. Du kan se hvem de er og hvilken funktion de har herunder.  

Snapp ApS benytter følgende underdatabehandlere:


                   Navn                                             CVR-nr                 Adresse                                                                                        Beskrivelse af behandling

                   Google Denmark ApS          28866984          Sankt Petri Passage 5, 2, 1165 København K       Google Drive (Server), Google Mail, Google Analytics

Amazon Denmark ApS          38916394          Ørestads Boulevard 73, 2300 København S          Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser


Ansatte hos Snapp ApS har helt eller delvis adgang til opbevarede data.

Hvordan kan du få adgang til og få slettet gemt data om dig?

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse har du ret til at få adgang til, rette, overføre og slette dine data. Hvis du ønsker at få indsigt i den data, der er gemt om dig hos Snapp ApS kan du sende en e-mail til kontakt@snapp.dk.

Hvordan underretter vi dig om ændringer i vores datapolitik?

På snapp.dk vil vi gøre opmærksom på evt. ændringer i vores datapolitik.

Opdateret 25/5-2018

Bliv Ringet Op

Send os dine kontaktoplysniger og bliv ringet op i dag! Vi glæder os til at høre fra dig.